Formy podávání léků

Léky nebo také ? farmaka, jsou určeny k léčení různých obtíží, tlumení symptomů, potlačení nebo naopak podpoření něčeho. Jejich účel podávání dělíme na preventivní, diagnostický a léčebný. Na světě existují stovky tisíc druhů léků a díky tomu, jak věda pokračuje vpřed, jich stále mnoho přibývá. Jejich dodávání do lékáren, nemocnic a ordinací zajišťují distributoři léčiv. Jaké formy podávání léků známe? Podívejme se na ty, které se nejčastěji využívají.

Per os

Per os, nebo také „ústy“, je asi nejčastější forma podávání léků. S ní se nejčastěji setkáme i v našem domácím prostředí. Takto podané léky mají nástup účinku zhruba za 20–30 minut. Obvykle se zapíjejí vodou, kromě tabletek, které si necháváme rozpouštět pod jazykem. Per os se podávají kapsle, dražé, šumící tabletky, kapky, léky, které necháváme rozpustit ve vodě, roztoky nebo třeba sirupy a mnoho dalších druhů.

léky

Na kůži

Druhým nejčastějším způsobem, s kterým se běžně setkáme doma, je takzvaně podání léků na kůži. Tyto léky působí zejména na povrch kůže a podkoží. Některé se mohou dostat i do hlubších vrstev. Důležitá je šetrná aplikace, především, pokud takto léky podáváme dlouhodobě, to znamená, že se snažíme místo podání zbytečně nedráždit přílišným třením a podobně. Lék se vstřebá sám tam, kam potřebuje, není nutné mu pomáhat hrubou aplikací. Mezi léky, které se podávají skrze kůži, řadíme hlavně různé mastičky. Dále to můžou být gelové masti, krémy, léky ve spreji nebo tinktuře či třeba pasty.

mastz

Per rectum

I s tímto způsobem podání se můžete setkat doma poměrně často. Využívá se především u dětí, ale ani u dospělých nejsou výjimkou. Podání per rectum je aplikace léků skrze konečník. Léky začínají účinkovat rychleji než při podání ústy. V tomto případě asi do 15 minut. Typicky se touto cestou podávají čípky, ale také léčivé masti nebo i roztoky.