Ke strojařině patří i soustružení

Ke strojařině patří i soustružení


Strojírenství je technický obor, který patří již od doby průmyslové revoluce k nejrozšířenějším. Můžeme jej rozdělit na mnoho odvětví, což se svým způsobem podobá oborové specifikaci například v medicíně. Strojaři řeší celou řadu složitých a náročných profesních úkonů, mezi něž také spadá soustružení.

soustruh na pracovišti

Soustružení je proces, se kterým se seznamují učni a středoškoláci strojírenských oborů jako jedním z prvních. Na soustruhu se většinou obrábí osově souměrné válcové obrobky a principem této činnosti je otáčení obrobku upnutého ve sklíčidle, k němuž přistupuje v různých polohách soustružnický nůž ČSN 223710-1 i-nastroje.cz. Nože mohou být levé nebo pravé a tento typ nožů je označován jako ubírací přímý, což je také nejčastější typ soustružnických nožů při obrábění. Tyto nože jsou opatřeny břitovou destičkou ze slinutých karbidů, která zajišťuje schopnost obrábět velmi široký rozsah materiálů počínaje těmi měkkými, jako je bronz, slitina hliníku či mosaz a konče velmi tvrdými kovy, například bílou, velmi křehkou a tvrdou litinou. Povlak na destičkách ze slinutých karbidů umožňuje obrábět kovy vysokými řeznými rychlostmi a rychlostmi posuvu nástroje.

obrábění na soustruhu

Soustružnické nože pro kutily a údržbu

Soustružnické nože nachází zcela logicky uplatnění ve strojírenské výrobě v malých i velkých sériích. To ale neznamená, že by se nemohl uživit i v kusové výrobě nebo v údržbě. Soustružnické nože bývají nepostradatelným pomocníkem i v zámečnických dílnách, autoprovozech a na dalších místech, kde se pracuje s kovovými nebo plastovými součástmi.

Soustružnické výrobky poptávají různí výrobci průmyslového zboží, jako jsou domácí spotřebiče, elektronika, hračky, sportovní potřeby, nábytek a některé stavební komponenty, soustružení má velký význam v automobilové, železniční, lodní i letecké dopravě a prací na soustruhu se v naší zemi živí tisíce šikovných řemeslníků.